Ana içeriğe geç

CSV Dosyasından Çoklu İzin Ekleme

Proje Bilgileri

 • Java platformuyla geliştirilmiş CSV dosyasından İYS API'ye çoklu izin ekleme örnek projesidir.
 • Windows işletim sisteminde geliştirilmiştir.
 • Projenin kaynak kodlarına ulaşmak için tıklayınız

Derleme

Projeyi build etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

 1. Bilgisayarınıza Java 1.8 jdk yüklü olduğundan emin olun, yüklü değilse buraya tıklayarak indirebilirsiniz.
 2. Maven adresinden 3.6.3 sürümünü indrip Windows için environment variable ayarlarını yapın.
 3. Proje klasörü içerisinde aşağıdaki komutu çalıştırın
 4. mvn -U clean install -DskipTest
 5. Proje başarılı bir şekilde derlendikten sonra target klasörü altına client-1.0.0-RELEASE.jar dosyası oluşturulacaktır.
 6. client-1.0.0-RELEASE.jar dosyasını herhangi bir klasöre kopyalayın. Aynı klasör içerisine bilgisayarınıza klonladığınız csv klasörünü kopyalayarak çalışır hale getirebilirsiniz.

Konfigürasyonlar

`csv/config.yml` dosyası içeriği, kullanıcıya özeldir ve hesap bilgilerinizle güncellenmelidir.
 • iysCode, brandCode, user ve password bilgilerini ilgili yerlere giriniz.
 • csv klasörü altında bulunan data.csv dosyasında bulunan örnek izinlerdeki gibi izinlerinizi satır satır ekleyiniz.
 • Konfigürasyonlar hazır olduktan sonra start.cmd dosyasını sağ tıklayıp yönetici modunda çalıştırın.
 • Eğer csv dosyasında hata varsa, açılan pencereden hangi satırda nasıl bir hata olduğunu öğrenip gerekli düzenlemeleri yapın.
 • Proje başarılı bir şekilde çalıştıktan sonra csv klasörü altında success.csv, error.csv ve resume.csv ismindeki dosyaları oluşturacaktır.
 • success.csv dosyası, başarılı bir şekilde İYS API'ye gönderilen izinlerin kaydedildiği dosyadır. requestId ya da subRequestId parametrelerini kullanarak o iznin nihai sonucunu öğrenebilirsiniz.
 • error.csv dosyası, gönderilemeyen ve hata alan kayıtları listeler. Hangi satırda, hangi izin nesnesinin hangi hatayı aldığını görebilirsiniz.
 • resume.csv dosyası gönderilemeyen ve hata alan kayıtların, tekrar gönderilmek üzere eklendiği dosyadır. error.csv dosyasında hangi satırda hata varsa, resume.csv dosyasında ilgili satırdaki izninde bulunan hata/hatalar düzeltilmelidir.
 • Düzenleme yapıp kaydettikten sonra resume.csv dosyasını kapatın.
 • resume.cmd dosyasına sağ tıklayarak yönetici modunda çalıştırın.
 • Devam etme işlemi sonrası resume_success.csv ve resume_error.csv dosyaları oluşacaktır.
 • resume_error.csv dosyasından hataları bulup, resume.csv dosyasında ilgili satırı düzenleyerek resume.cmd dosyasını çalıştırın.
 • Tüm kayıtların eklenmesi işlemi tamamlanana kadar gerekli düzenlemeleri resume.csv ile yaparak resume.cmd dosyasını çalıştırın.

Nasıl kullanılır?

 • Projeyi aşağıdaki komutla bilgisayarınıza herhangi bir klasöre klonlayın.
  git clone https://github.com/iysorgtr/csv-ile-toplu-izin-gonderme.git
  
 • Gerekli diğer dosyalar proje klasörü altında bulunmaktadır.
 • client-1.0.0-RELEASE.jar çoklu izinleri gönderen java client örnek uygulamasıdır.
 • start.cmd dosyası, gerekli konfigürasyonlar yapıldıktan sonra izinleri eklemek için çalıştırılacak dosyadır.
 • resume.cmd dosyası, izinler yazıldıktan sonra alınan hatalar varsa çalıştırılacak dosyadır.
 • csv klasörü altında yer alan data.csv dosyası, çoklu halde eklenecek izinlerin bulunduğu dosyadır.
 • csv klasörü altında yer alan config.yml dosyası, servis için konfigürasyonların yapıldığı, iysCode, brandCode, kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kaydedileceği config dosyasıdır.
 • Klonladığınız klasöre girerek proje klasörüne ulaşın.
 • csv klasörü altında bulunan config.yml dosyasını, herhangi bir editör yardımıyla düzenleyin.