Bayi Sorgulama ve Listeleme

Bu metot, hizmet sağlayıcı markasının altındaki bayileri sorgulamayı/listelemeyi sağlar.

 • Tasarlanan sorgulama/listeme metotlarında gönderilen isteklerin cevapları, bayi bilgilerinin istenme yoluna göre değişiklik gösterir.
 • Aşağıdaki cevap örneklerindeki farklılıklar:

  • İstek yolunda {retailerCode} verildiğinde, sadece İYS Numarası verilen bayinin bilgilerini getirir.
  • İstek yolunda {retailerCode} verilmediği takdirde marka altında yer alan tüm bayilerin bilgilerini getirir.
  • İstek yolunda offset=<int>&limit=<limit> verildiğinde sayfalama yapısı içerisinde tüm bayilerin bilgilerini getirir.
 • İstek Örnekleri

  1. GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/retailers  (=> Tüm bayiler detaylı bilgi)
  2. GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/retailers?offset=<int>&limit=<limit>
  3. GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/retailers/{retailerCode}
  

 • İstek Cevap Şablonu 1-2:
  {
   pagination: {
    offset:   <int>, # pagination istekte verilmezse 0 
    pageSize:  <int>, # pagination istekte verilmezse sunucu default 100 almalı ve daha yüksek olmamalı
    totalCount: <int>, # tüm sayfalardaki toplam kayıt sayısı  
   },
  
   list: [{
    title : <str>,
    mersis : <str>,
    alias : <str>,   #Bayi Tanımı (Şişli Mağaza)
    name : <str>,   #Bayi Yetkilisi Adı-Soyadı (Ad-Soyad)
    tckn : <str>,   #Bayi Yetkilisi TCKN (11 hane TC Kimlik No)
    mobile : <str>,
    city : {name:<cityName>, code: <cityCode:str>},
    town : {name:<townName>, code: <townCode:str>},
    retailerAccessCount : <int>,
    status : <active | passive | pending >
   },
   {
    ...
   }]
  }
  
 • İstek Cevabı: 200
  {
    "pagination": {
      "offset": 0,
      "totalCount": 2,
      "pageSize": 2
    },
    "list": [
      {
        "canBeDeleted": "true",
        "tckn": "42790072898",
        "mersis": "0015001526400496",
        "mobile": "+905357990000",
        "title": "ADIM SOYADIM TİCARET",
        "name": "Adım Soyadım",
        "alias": "ŞİŞLİ MAĞAZASI",
        "retailerCode": 66438915,
        "status": "active",
        "city": {
          "code": "34",
          "name": "İstanbul"
        },
        "town": {
          "code": "05",
          "name": "Şişli"
        },
        "retailerAccessCount": 0
      },
      {
        "canBeDeleted": "false",
        "tckn": "42790000000",
        "mersis": "0015001526400497",
        "mobile": "+905357990000",
        "title": "ABC TİCARET",
        "name": "Adım Soyadım",
        "alias": "MECİDİYEKÖY MAĞAZASI",
        "retailerCode": 71007289,
        "status": "active",
        "city": {
          "code": "34",
          "name": "İstanbul"
        },
        "town": {
          "code": "05",
          "name": "Şişli"
        },
        "retailerAccessCount": 50
      }
    ]
  }
  
  İstek Cevap Şablonu 3:
  {
   title : <str>,
   mersis : <str>,
   alias : <str>,   #Bayi Tanımı (Şişli Mağaza)
   ownerName : <str>, #Bayi Yetkilisi Adı-Soyadı (Ad-Soyad)
   ownerTCKN : <str>, #Bayi Yetkilisi TCKN (11 hane TC Kimlik No)
   mobile : <str>,
   city : {name:<cityName>, code: <cityCode:str>},
   town : {name:<townName>, code: <townCode:str>},
   retailerAccessCount : <int>,
   status : <active | passive | pending >
  }
  
 • İstek Cevabı:
  {
    "canBeDeleted": "true",
    "tckn": "42790000000",
    "mersis": "0015001526400496",
    "mobile": "+905357990000",
    "title": "ADIM SOYADIM TİCARET",
    "name": "Adım Soyadım",
    "alias": "ŞİŞLİ MAĞAZASI",
    "status": "active",
    "city": {
      "code": "34",
      "name": "İstanbul"
    },
    "town": {
      "code": "05",
      "name": "Şişli"
    },
    "retailerAccessCount": 0
  }