Zaman Damgası Özet Dosyası İndirme

Bu metot aracılığıyla, ilgili marka ve güne ait Zaman Damgası Özet Dosyası indirilebilir. İndirilen dosya formatı .tsr'dır.

  • Elde edilen zaman damgası özet dosyasının hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda Günlük İzin Hareket Dosyası'yla birlikte saklanması tavsiye edilir.
  • GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/agreements/{reportDate}/timestamp

  • İndirilen zaaman damgası özet dosyası, kök sertifikaya bağlı olarak karmaşık ve okunması mümkün olmayan karakterler içerdiğinden başka bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

  • Zaman damgası özet dosyası, izin hareket dosyasının ilgili tarihteki varlığını ve bütünlüğünü kanıtlar.