Bayi İzin Erişimi Verme

Bu metot, birden fazla bayiye birden fazla izin için erişim verilmesini sağlar.

 • Bu istekle izin erişimi verilmek üzere gönderilen bayiler, varsa diğer izin erişimi bulunan bayilerin bilgisini ezecektir.
 • Bayilere izin erişimi verilirken izin validasyon kuralları geçerlidir.
  • Alıcı telefon numarası olduğunda tür e-posta, alıcı e-posta adresi olduğunda tür arama veya mesaj olarak verilemez.
 • PUT /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/retailers/access
 • İstek Şablonu:
  {
   recipients : ["+905370000000", "+905370000001", ...],
   recipientType : <BIREYSEL | TACIR>,
   type : <MESAJ | ARAMA | EPOSTA>,
   retailerAccess : [<retailerCode1>, <retailerCode2>, ... ]
  }
  
 • Cevap Şablonu
Başarı veya şekil/usul validasyonundan kaynaklı hatalar veya diğer http hataları. 
 • İstek Örneği:
  {
    "type": "EPOSTA",
    "recipientType": "BIREYSEL",
    "recipients": [
      "ornek4@adiniz1.com",
      "ornek4@adiniz11.com",
      "ornek5@adiniz11.com"
    ],
    "retailerAccess": [
      84119757,
      64673474,
      38953190
    ]
  }
  
 • Cevap Örneği:
  {
    Başarı
  }
  
 • Hatalı İsteğin Cevap Örneği: 403
  {
    "errors": [
      {
        "code": "H180",
        "message": "İstek gövdesinde yer alan bayi İYS numarasıyla (retailerCode) herhangi bir bayi bulunamadı.",
        "location": [
          "retailerAccess",
          0
        ],
        "value": 90043618
      },
      {
        "code": "H180",
        "message": "İstek gövdesinde yer alan bayi İYS numarasıyla (retailerCode) herhangi bir bayi bulunamadı.",
        "location": [
          "retailerAccess",
          1
        ],
        "value": 24691736
      }
    ]
  }