Çoklu İzin Ekleme İsteği Sorgulama

Bu metot, asenkron çoklu izin ekleme işlemi sonunda dönen işlem sorgulama bilgisiyle izin kayıt isteklerinin sonuçlarını sorgular.

 • Asenkron çoklu izin ekleme işleminde dönülen requestId cevabıyla gönderilen isteğin başarılı cevabında izin nesnelerinin durumları tek tek adreslenmekte ve ayrıca yüklenemeyen izinlerin hata mesajları gösterilmektedir.
 • GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/request/{requestId}
 • İstek Cevabı: 200
Alan/Değer Açıklama
error Hatalı izinleri adresleyen obje
index Yığındaki iznin yeri
code Hata kodu
message Hata koduna karşılık gelen mesaj
status İznin durumu
subrequestId İznin istek bilgisi
transactionId İznin işlem bilgisi
[
 { 
  "index": 1,
  "status": "failure",
  "subrequestId": "cf7b94b5-c64c-4426-9ec9-beab5d8d89b5",
  "error": {
   "code": "H155",
   "message": "İzin tarihi (consentDate) için 2015-05-01 00:00:00 tarihinden önceki tarihler girilmemelidir."
  }
 },
 {
  "index": 2,
  "status": "success",
  "subrequestId": "38af0a95-a63b-40b8-839d-06ffc323bf0c",
  "transactionId": "8c835db6-7475-488b-824f-7da124351e49",
  "creationDate": "2020-07-24 15:25:00"
 },
 {
  "index": 3,
  "status": "enqueue",
  "subrequestId": "7ed0f89d-15c7-457f-a16a-d689ef5dca62",
  "transactionId": "9445e1f1-37e5-485b-8bb5-b149ba38b69c",
  "creationDate": "2020-07-24 15:25:00"
 }
]