Bayi İzin Erişimi Sorgulama

Bu metot, tekil iznin hangi bayilerle ilişkili olduğunun sorgulanabilmesini sağlar.

 • POST /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/retailers/access/list
 • POST /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/retailers/access/list?offset=<int>&limit=<limit>
  {
   recipient : "ornek@deneme.com",
   recipientType : <BIREYSEL | TACIR>,
   type : <MESAJ | ARAMA | EPOSTA>, 
  }
  
 • İstek Cevap Şablonu:

   {
    pagination: {
     offset:   <int>, # pagination istekte verilmezse 0 
     pageSize:  <int>, # pagination istekte verilmezse sunucu default 100 değerini alır ve daha yüksek olamaz
     totalCount: <int>, # tüm sayfalardaki toplam kayıt sayısı
    },
    list: [
    {
     title: <str>,
     mersis: <str>,
     alias: <str>,   #Bayi Tanımı (Şişli Mağaza)
     name: <str>, #Bayi Yetkilisi Adı-Soyadı (Ad-Soyad)
     tckn: <str>, #Bayi Yetkilisi TCKN (11 hane TC Kimlik No)
     mobile: <str>,
     city: {name:<cityName>, code: <cityCode:str>},
     town: {name:<townName>, code: <townCode:str>},
     retailerCode: {retailerCode}
    },
    {
     ...
    }
    ]
   }
  

 • İstek Örneği:

{
  "type": "EPOSTA",
  "recipientType": "BIREYSEL",
  "recipient": "ornek@ornekeposta.com"  
}
 • İstek Cevabı: 200
{
  "pagination": {
    "offset": 0,
    "totalCount": 2,
    "pageSize": 100
  },
  "list": [
    {
      "tckn": "42790072898",
      "mersis": "0015001526400496",
      "mobile": "+905357990000",
      "title": "ADIM SOYADIM TİCARET",
      "name": "Adım Soyadım",
      "alias": "ŞİŞLİ MAĞAZASI",
      "retailerCode": 66438915,
      "status": "active",
      "city": {
        "code": "34",
        "name": "İstanbul"
      },
      "town": {
        "code": "05",
        "name": "Şişli"
      }
    },
    {
      "tckn": "42790000000",
      "mersis": "0015001526400497",
      "mobile": "+905357990000",
      "title": "ABC TİCARET",
      "name": "Adım Soyadım",
      "alias": "MECİDİYEKÖY MAĞAZASI",
      "retailerCode": 71007289,
      "status": "active",
      "city": {
        "code": "34",
        "name": "İstanbul"
      },
      "town": {
        "code": "05",
        "name": "Şişli"
      }
      
    }
  ]
}