Mutabakat Özeti Sorgulama

Bu metot, hizmet sağlayıcının markası için gerçekleşen izin hareketlerini belirli bir gün özelinde sorgular ve sonucu döner.

 • GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/changes/{reportDate}/recipients/{recipientType}
 • Path parametresinde {recipientType} BIREYSEL veya TACIR değerlerini alabilir.

 • İstek Cevabı: 200

Alan/Değer Açıklama
changeStats Gerçekleşen izin değişikliği bilgisi
type İzin tipi
consents Değişiklik gören izinlerin durum bilgisi
source İzin değişikliği gerçekleştiren taraf bilgisi
total Değişiklik gören izinlerin toplam sayısı
approval Onay sayısı
rejection Ret sayısı
{
 "changeStats": [
  {
   "type": "MESAJ",
   "consents": [
    {
     "source": "HS",
     "total": 63,
     "approval": 34,
     "rejection": 29
    }
   ]
  },
  {
   "type": "ARAMA",
   "consents": [
    {
     "source": "HS",
     "total": 62,
     "approval": 31,
     "rejection": 31
    }
   ]
  },
  {
   "type": "EPOSTA",
   "consents": [
    {
     "source": "HS",
     "total": 30,
     "approval": 28,
     "rejection": 2
    }
   ]
  }
 ]
}
 • İstek Cevap Şablonu: 422
Alan/Değer Açıklama
errors Hatalı izinleri adresleyen obje
code Hata kodu
location Hatanın izin nesnesindeki yeri
value Hatalı değer
message Hata koduna karşılık gelen mesaj
{
 "errors": [
  {
   "code": "H503",
   "location": [
    "recipientType"
   ],
   "value": "BIREYSELL",
   "message": "BIREYSELL kabul edilemedi. İstek gövdesinde bulunabilecek değerler: BIREYSEL, TACIR"
  }
 ]
}