Mutabakat Bilgisi Kaydetme

Bu metot, hizmet sağlayıcıların Mutabakat Özeti Sorgulama, Mutabakat Bilgisi Sorgulama, Günlük İzin Hareket Dosyası İndirme metot cevaplarına göre mutabakatın sağlandığını İYS’ye bildirmesini sağlar.

 • PUT /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/agreements/{reportDate}
Alan/Değer Açıklama
agreementStatus Mutabakatın sağlandığını bildirme isteği

 {   
  "agreementStatus": true  
 }
- İstek Cevabı: 200

Alan/Değer Açıklama
agreementCaptured Mutabakatın gerçekleştiği bilgisi
{   
  "agreementCaptured": true  
 }
 • İstek Cevabı: 422
Alan/Değer Açıklama
errors Hatayı adresleyen obje
code Hata kodu
location Hatanın yeri
message Hata koduna karşılık gelen mesaj
{
 "errors": [
  {
   "code": "H512",
   "location": [
    "agreementStatus"
   ],
   "message": "false kabul edilemedi. İstek gövdesinde bulunabilecek değerler: true"
  }
 ]
}
}
 • Önemli Not: Bu metot yalnızca mutabakat sağlandığında kullanıldığı için true dışında farklı bir değerle istek gönderilmesi veya true olarak gönderilen isteğin dolayısıla mutabakat bilgisinin değiştirilmesi mümkün değildir.