Bayi İzin Erişimi Silme

Bu metot, birden fazla bayinin birden fazla izin için erişiminin silinmesini sağlar.

 • Bu istekle var olan izin erişimleri silinmek üzere gönderilen bayiler, varsa diğer izin erişimi bulunan bayileri etkilemez. Mevcutta erişimi bulunan bayilere ilave olarak yalnızca istekte gönderilen bayilerin izin erişimi silinir.
 • Bayilerin izin erişimi silinirken izin validasyon kuralları geçerlidir.
  • Alıcı telefon numarası olduğunda tür e-posta, alıcı e-posta adresi olduğunda tür arama veya mesaj olarak verilemez.
 • POST /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/retailer/access/remove
 • İstek Şablonu:
  {
   recipients : ["+905377115251", "+905377115251", ...]
   recipientType : <BIREYSEL | TACIR>,
   type : <MESAJ | ARAMA | EPOSTA>,
   retailerAccess : [<retailerCode1ToBeRemoved>, <retailerCode2ToBeRemoved>, ... ]
  }
  
 • Cevap Şablonu
  Başarı veya şekil/usul validasyonundan kaynaklı hatalar.
  
 • İstek Örneği:
  {
    "type": "EPOSTA",
    "recipientType": "BIREYSEL",
    "recipients": [
      "adiniz@ornekeposta.com",
      "adiniz2@ornekeposta.com",
      "adiniz3@ornekeposta.com"
    ],
    "retailerAccess": [
      90043619,
      24691735
    ]
  }
  
 • Cevap Örneği:
  {
    Başarı
  }
  
 • Hatalı İsteğin Cevap Örneği: 403
  {
    "errors": [
      {
        "code": "H180",
        "message": "İstek gövdesinde yer alan bayi İYS numarasıyla (retailerCode) herhangi bir bayi bulunamadı.",
        "location": [
          "retailerAccess",
          0
        ],
        "value": 90043618
      },
      {
        "code": "H180",
        "message": "İstek gövdesinde yer alan bayi İYS numarasıyla (retailerCode) herhangi bir bayi bulunamadı.",
        "location": [
          "retailerAccess",
          1
        ],
        "value": 24691736
      }
    ]
  }