İş Ortaklarına Yetkilendirilmiş Marka Sorgulama

İş ortakları, istek gövdesinde (path param) belirttikleri iysCode değerine ait yetkili oldukları markaları bu metot aracılığıyla listeler.

 • İş ortağı İYS numaranız (integratorCode) ve yetkiyi veren hizmet sağlayıcının İYS numarası (iysCode), path parametresinde yer alacak şekilde istek gönderilmelidir.
 • Metot cevabında iş ortaklarının, istek gövdesinde (path param) belirtilen iysCode değeri altında bulunan yetkili oldukları markalar ve bu markalar özelinde izin tipine (type) göre okuma, yazma ve mutabakat işlemi yapabilme yetkileri yer almaktadır.
 • Bu metot yalnızca iş ortakları tarafından canlı ortamda kullanılmaktadır. Sandbox ortamında iş ortağı hesabı bulunmamaktadır.

 • GET /integrator/{integratorCode}/sps/{iysCode}

 • İstek Cevabı

Alan/Değer Açıklama
brandCode Markaya atanan İYS numarası
name Marka ismi
master Markanın ana marka olup olmadığı bilgisi
stats Markaya ait izinlerin istatistiksel bilgisi
agreementControl Mutabakat yetkisi bilgisi
ARAMA Arama tipindeki izinlere ilişkin yetki bilgisi
MESAJ Mesaj tipindeki izinlere ilişkin yetki bilgisi
EPOSTA E-posta tipindeki izinlere ilişkin yetki bilgisi
[
  {
    "brandCode": 77790,
    "stats": {
      "consents": {
        "approval": 0,
        "rejection": 0,
        "total": 0
      },
      "retailers": {
        "total": 0
      }
    },
    "name": "alt Marka 1",
    "master": false
  },
  {
    "brandCode": 77791,
    "stats": {
      "consents": {
        "approval": 7,
        "rejection": 0,
        "total": 7
      },
      "retailers": {
        "total": 2
      }
    },
    "name": "alt Marka 2",
    "master": false
  },
  {
    "brandCode": 77780,
    "stats": {
      "consents": {
        "approval": 0,
        "rejection": 0,
        "total": 0
      },
      "retailers": {
        "total": 0
      }
    },
    "name": "Marka 1",
    "master": true
  }
]