Bayi Silme

Bu metot, hizmet sağlayıcı markasının altındaki bayiyi silmeye yarar. Bayiyle herhangi bir izin ilişkilendirilmemişse bayiye hard-delete yapılabilir.

  • Eğer bir bayiyle herhangi bir izin ilişkilendirilmesi yapılmamışsa bayi silinebilir. Bu durumun dışındaki bayiler silinemezler. (Geçmişte izin ilişkilendirmesi yapılmış ve sonradan tüm izin ilişkilendirmeleri kaldırılmış olsa dahi bayi silinemez).
  • Bu metotta istek, örnekteki gibi path parametresinde gönderilir.

  • DELETE /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/retailers/{retailerCode}

  • İstek Cevabı

    Başarı veya şekil/usul validasyonundan kaynaklı hatalar.