Günlük İzin Hareket Dosyası İndirme

Hizmet sağlayıcılar, günlük izin hareket dosyasını indirme isteğini o günün tarihinden yedi gün öncesine kadar olan günler için yapabilir. Örneğin, 29.10.2020 tarihinde yapılan istekle 28.10.2020, 27.10.2020, 26.10.2020, 25.10.2020, 24.10.2020, 23.10.2020 ve 22.10.2020 günleri için sorgulama yapabilir. İleri tarihli veya yedi günden daha eski bir gün için yapılan indirme işlemi talepleri kabul edilmez.

 • Not: Geriye dönük erişilebilir tarih kısıtlaması kısa bir süre içerisinde kaldırılacak olup ayrıca duyurusu yapılacaktır.

 • GET /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/changes/{reportDate}/file

 • İstek Cevabı: 200

Alan/Değer Açıklama
creationDate İznin İYS'ye kaydedilme tarihi
transactionId Her bir izin hareketi için üretilen tekil işlem bilgisi
recipient Alıcının iletişim adresi
recipientType Alıcı tipi
type Alıcının izin verdiği iletişim kanalı
status İzin durumu
consentDate İznin vatandaştan alınma tarihi
source İzin kaynağı

API cevabında dönülen csv içeriği aşağıdaki örnek tabloyu oluşturacak yapıda verilir.

creationDate transactionId recipient recipientType type status consentDate source
2020-10-29 23:58:53 f26ab94c7d855113d57ea0c328d9b8b56d09b344aeff4142eb13cbf661b64e89 ornek@mail.com BIREYSEL EPOSTA ONAY 2017-06-28 19:39:28 HS_WEB
2020-10-29 23:58:54 576a9360d6adce23b0cbad50e81e856ec257b6cc1535a81d07d5208363bfc337 ornek2@mail.com TACIR EPOSTA ONAY 2017-06-29 13:30:00 HS_WEB
2020-10-29 23:58:54 d90be0fbde2a5ce2435853b3b8c22d5a50c2944d3f421e8cb352d2a3ce0af988 ornek3@mail.com BIREYSEL EPOSTA ONAY 2017-06-30 13:30:00 HS_WEB
 • İstek Cevabı: 422
Alan/Değer Açıklama
errors Hatayı adresleyen obje
code Hata kodu
location Hatanın yeri
value Hatalı değer
message Hata koduna karşılık gelen mesaj
{
 "errors": [
  {
   "code": "H501",
   "location": [
    "reportDate"
   ],
   "value": "02-11-2020",
   "message": "Tarih formatı yyyy-aa-gg şeklinde olmalıdır."
  }
 ]
}