Bayi İzin Erişimi Ekleme

Bu metot, tekil iznin mevcut bayi izin erişimlerine, yeni bayilerin izin erişimini ekler.

 • Bu istekle izin erişimi verilmek üzere gönderilen bayiler, varsa diğer izin erişimi bulunan bayileri etkilemez. Mevcutta erişimi bulunan bayilere ilave olarak istekte gönderilen bayilere izin erişimi verilir.
 • Bayilere izin erişimi verilirken izin validasyon kuralları geçerlidir.
  • Alıcı telefon numarası olduğunda tür e-posta, alıcı e-posta adresi olduğunda tür arama veya mesaj olarak verilemez.
 • POST /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/retailers/access

 • İstek Şablonu:

  {
   "recipient" : "+905370000000",
   "recipientType" : <BIREYSEL | TACIR>,
   "type" : <MESAJ | ARAMA | EPOSTA>,
   "retailerAccess" : [<retailerCode1ToBeAdded>, <retailerCode2toBeAdded>, ... ]
  }
  

 • Cevap Şablonu:
  Başarı veya şekil/usul validasyonundan kaynaklı hatalar.
  
 • İstek Örneği:
  {
    "type": "EPOSTA",
    "recipientType": "BIREYSEL",
    "recipient": "adiniz@ornekeposta.com",
    "retailerAccess": [
      90043619,
      24691735
    ]
  }
  
 • Cevap Örneği: 200
  {
    Başarı
  }
  
 • Hatalı İsteğin Cevap Örneği: 403
  {
    "errors": [
      {
        "code": "H180",
        "message": "İstek gövdesinde yer alan bayi İYS numarasıyla (retailerCode) herhangi bir bayi bulunamadı.",
        "location": [
          "retailerAccess",
          0
        ],
        "value": 90043618
      },
      {
        "code": "H180",
        "message": "İstek gövdesinde yer alan bayi İYS numarasıyla (retailerCode) herhangi bir bayi bulunamadı.",
        "location": [
          "retailerAccess",
          1
        ],
        "value": 24691736
      }
    ]
  }