Bayi Ekleme

Bu metot, hizmet sağlayıcı markasının altına bayi eklemeyi sağlar.

 • Bir bayi nesnesinin validasyonu aşağıdaki gibidir:
  • Ticaret unvanı: En fazla 255 karakter, alfanümerik.
  • Bayi tanımı: En fazla 255 karakter, alfanümerik.
  • Bayi yetkilisi adı soyadı: 255 karakter, sadece harf.
  • Bayi yetkilisi TC kimlik no: nümerik, 11 hane, regex validasyonuna ek olarak UNIQUE olmalıdır. Aynı TCKN ve aynı MERSİS no kullanılarak birden fazla bayi eklenmemelidir.
  • Bir marka altına eklenecek bayi sayısı en fazla 3000 olmalıdır.
 • POST /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/retailers
Alan/Değer Açıklama
title Bayi ticaret unvanı
mersis Bayi mersis numarası
alias Bayi tanımı
name Bayi yetkilisi adı-soyadı
tckn Bayi yetkilisi TCKN
mobile Bayi yetkilisi telefon numarası
city İl objesi
town İlçe objesi
status Bayi durumu

*Not: İl ve ilçe objesi altındaki name ve code alanlarına karşılık gelen değerler İYS API Dokümantasyonu'nda listelenmiştir.

 • İstek Şablonu:
  {
    "title": <str>,   # Bayi Ticaret Ünvanı
    "mersis": <str>,  
    "alias": <str>,   # Bayi Tanımı (Şişli Mağaza)
    "name": <str>,   # Bayi Yetkilisi Adı-Soyadı (Ad-Soyad)
    "tckn": <str>,   # Bayi Yetkilisi TCKN (11 hane TC Kimlik No)
    "mobile": <str>,  # Bayi Yetkilisi telefon numarası
    "city": <str>,
    "town": <str>,
    "status": <str>   /* status verilmezse default "active" olarak ayarlanır */
  }
  
 • İstek Örneği:

  {
    "tckn": 42790000000,
    "name": "Adım Soyadım",
    "city": {
      "name": "İstanbul",
      "code": "34"
    },
    "town": {
      "name": "Şişli",
      "code": "05"
    },
    "title": "ADIM SOYADIM TİCARET",
    "mersis": 0015001526400496,
    "alias": "ŞİŞLİ MAĞAZASI",
    "mobile": "+905357990000"
  }
  

 • İstek Cevabı: 200

  {
   "retailerCode": 44445555
  }