İzin Doğrulama Kuralları

 • Hizmet sağlayıcının İYS numarası ve markaya atanmış olan İYS numarası path parametresinde yer alacak şekilde istek gönderilir.
 • Bir izin seti içinde yer alan her brandCode, recipient, recipientType ve type dörtlüsü için kurallar aşağıdaki gibidir:
  • Yeni eklenen bir izinde consentDate her zaman hazırda var olan iznin consentDate'inden ileride bir tarih ve saat olmalıdır.
  • İzinlerin saat dilimi GMT+3 kabul edilir.
  • İzin İYS yoluyla alınıp İYS API'yle aktarılmadıkça (ileri fazlarda) source hiçbir zaman İYS yollarından biri olamaz.
 • İzin setine uygun olarak gönderilmemiş izinlerin yüklenmesi reddedilir.
 • İlk defa kaydedilen bir recipient için status RET olamaz.
 • Herhangi bir izin için "consentDate": "2015-05-01 00:00:00" öncesi bir tarih ve saat olamaz, istek reddedilir.
  • consentDate: İşlem yapılan tarih ve saatten ileri bir tarih ve saat olamaz, istek reddedilir.
 • 1 Mayıs 2015 öncesinde alınan izinlerin kontrolü şu şekildedir:
  • source: HS_2015 değeri için, sadece "consentDate": "2015-05-01 00:00:00" kabul edilir, farklı bir tarih girilemez.
 • Tacir izinlerinin kontrolü şu şekildedir:
  • Aynı iletişim adresi için bir bireysel, bir tacir izin kaydı oluşturulabilir.
  • consentDate ve source değerleri tacir izinleri için zorunlu değildir.
 • Bir iletişim adresi için daha önce "ONAY" kaydedilmemişse "RET" kaydedilemez.
 • Onaylı bir iletişim adresi için tekrar onay, ret kaydı bulunan bir iletişim adresi için tekrar ret eklenemez.
 • Aktivasyon tarihinden sonra sisteme yüklenecek izin, mevcut tarih ve saatten en fazla 3 iş günü geride olabilir.
  • Aktivasyon tarihi, geçmiş tarihli izinlerin sisteme yüklenebileceği son tarihtir.