Marka Listeleme

Bu metotla hizmet sağlayıcı hesabınızın altında bulunan markalarınızın listesi elde edilir.

 • İYS numaranız, path parametresinde yer alacak şekilde istek gönderilmelidir.
 • Markalarınızın İYS numaraları, isimleri, ana marka/alt marka durumları ve izinlerinizin istatistiksel bilgileriyle, markalara bağlı bayi sayılarının cevabı döner.

 • GET /sps/{iysCode}/brands

 • İstek Cevabı

Alan/Değer Açıklama
brandCode Markaya atanan İYS numarası
name Marka ismi
master Markanın ana marka olup olmadığı bilgisi
stats Markaya ait izinlerin istatistiksel bilgisi
approval Toplam onay sayısı
rejection Toplam ret sayısı
consent Toplam izin sayısı
retailer Markaya ait toplam bayi sayısı
[
  {
    "brandCode": 77790,
    "stats": {
      "consents": {
        "approval": 0,
        "rejection": 0,
        "total": 0
      },
      "retailers": {
        "total": 0
      }
    },
    "name": "alt Marka 1",
    "master": false
  },
  {
    "brandCode": 77791,
    "stats": {
      "consents": {
        "approval": 7,
        "rejection": 0,
        "total": 7
      },
      "retailers": {
        "total": 2
      }
    },
    "name": "alt Marka 2",
    "master": false
  },
  {
    "brandCode": 77780,
    "stats": {
      "consents": {
        "approval": 0,
        "rejection": 0,
        "total": 0
      },
      "retailers": {
        "total": 0
      }
    },
    "name": "Marka 1",
    "master": true
  }
]