Jeton Alma

Bu metot kullanıcı adını ve şifre kullanılarak gönderilen isteğe API'ye giriş yapmayı ve diğer metotları kullanmayı sağlayan bir token (jeton) döner.

 • POST /oauth2/token
Alan/Değer Açıklama
username API kullanıcı adı
password API kullanıcı şifresi
grant_type İstek tipi

{
 "username": "string",
 "password": "****",
 "grant_type": "password"
}
- İstek Cevabı

Alan/Değer Açıklama
access_token Erişim jetonu
refresh_token Yenileme jetonu
expires_in Erişim jetonunun geçerlilik süresi
refresh_expires_in Yenileme jetonunun geçerlilik süresi
token_type Jetonun tipi
{ 
 "access_token": "xxxxxx",
 "refresh_token": "yyyyy",
 "expires_in": 7200,
 "refresh_expires_in": 14400,
 "token_type": "bearer"
 
}