Tekil İzin Durumu Sorgulama

Bu metot, hizmet sağlayıcıların İYS'de kayıtlı olan izinlerini tekil olarak listelemelerini sağlar.

 • Tekil bir iznin kaynağı, durumu, alınma ve oluşturulma tarihleri, izin alınırken varsa aracılık eden bayi ve izne erişebilen bayilerin bilgisi başarılı cevapta gösterilir.
 • POST /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/status

{
 "recipient": "+905813334455",
 "recipientType": "BIREYSEL",
 "type": "MESAJ",
}
- İstek Cevabı:
{
 "type":"MESAJ",
 "source":"HS_WEB",
 "recipient":"+905813334455",
 "recipientType":"BIREYSEL",
 "status":"ONAY",
 "consentDate":"2018-02-10 09:50:02",
 "creationDate":"2020-07-10 21:51:01",
 "retailerCode": 11223344,
 "retailerAccess": [22233344, 44222419, 13239987]
}