Tüm Bayilerin İzin Erişimini Silme

 • Bayilerin izin erişimi silinirken izin validasyon kuralları geçerlidir.
  • Alıcı telefon numarası olduğunda tür e-posta, alıcı e-posta adresi olduğunda tür arama veya mesaj olarak verilemez.
 • POST /sps/{iysCode}/brands/{brandCode}/consents/retailers/access/remove/all
 • İstek Şablonu:

   {
     recipients : ["+905370000000", "+905370000001", ...]
     recipientType : <BIREYSEL | TACIR>,
     type : <MESAJ | ARAMA | EPOSTA>,
   }
  

 • Cevap Şablonu:

{
  Başarı veya şekil/usul validasyonundan kaynaklı hatalar veya diğer http hataları.
}
 • İstek Örneği:
  {
    "type": "EPOSTA",
    "recipientType": "BIREYSEL",
    "recipients": [
      "adiniz@ornekeposta.com",
      "adiniz2@ornekeposta.com",
      "adiniz3@ornekeposta.com"
    ]
  }
  
 • Cevap Örneği:
  {
    Başarı
  }