Jeton Yenileme

Bu metotla diğer metotlara erişmek için kullanılması gereken erişim jetonu (ve aynı zamanda bu servisi çağırmak için gerekli olan yenileme jetonu) yenilenir.

  • POST /oauth2/token
Alan/Değer Açıklama
refresh_token Yenileme jetonu
grant_type İstek tipi

{
  "refresh_token": "xxxxx",
  "grant_type": "refresh_token"
}
- İstek Cevabı

Alan/Değer Açıklama
access_token Erişim jetonu
refresh_token Yenileme jetonu
expires_in Erişim jetonunun geçerlilik süresi
refresh_expires_in Yenileme jetonunun geçerlilik süresi
token_type Jeton tipi
{  
  "access_token": "abcd",
  "refresh_token": "xxxxx",
  "expires_in": 7200,
  "refresh_expires_in": 14400,
  "tokenType": "bearer"  
}